แจ้งการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าและแจ้งผลการโอนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทำรายการสั่งซื้อ หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านขอยกเลิกรายการสั่งซื้อ

* ฟิลด์ที่จำเป็น