แผ่นปกป้องฝุ่นในห้องพ่นสี


ประโยชน์ของแผ่นดักจับฝุ่น

ประหยัดเวลาในการขัดหยาบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอู่สี
- ลดจำนวนเม็็ดฝุ่นลง 50%

เพิ่มคุณภาพในงานขัดสี
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ช่วยประหยัดการลงทุนในห้องพ่นใหม่

รักษาสภาพห้องพ่นให้คงความใหม่
- ป้องกันละอองสีที่ตกค้างบนผนังห้องพ่น
- ป้องกันการเกิดสนิมในห้องพ่นสี

ลดแรงงานและเวลาในการทำความสะอาด
- การล้างห้องพ่น
- การพ่นสีใหม่
- สามารถใช้งานห้องพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อายุการใช้งาน >600 bake cycle
10 นาที @ 180°
15 นาที @ 160°
ไม่มีคราบกาวตกค้าง

การทดสอบ หลังการติดตัง5 เดือน หลังการลอกออก บริเวณนันยังคงสะอาดและใหม่

2 รายการ(s)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

แนวตั้ง รายการ

2 รายการ(s)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

แนวตั้ง รายการ