เทป สติกเกอร์ กันลื่น

1. เทปกันลื่นชนิดความหยาบสูงมาก # Series 700 สีดำ # 710
ทำจากเม็ดแร่เรซินขนาดใหญ่ที่แข็งแรงทนทานยึดติดถาวรกับแผ่นฟิล์มพลาสติก อย่างดี ด้านหลังตัวเทปทำจากกาวแบบสัมผัส (Pressure-Sensitive Adhesive) สามารถยึดติดพืน้ ผิวได้ แน่นไม่หลุดง่าย ออกแบบให้กันลื่นกับบริเวณพืน้ ผิวเรียบต่างๆ ที่ต้องใส่รองเท้าเดิน

2. เทปกันลื่นชนิดความหยาบมาก # Series 600 สำหรับงานทั่วไป สีดำ # 610 / สีใส # 620 / สีเหลือง # 630)
ทำจากเม็ดแร่เรซินที่แข็งแรงทนทานยึดติดถาวรกับแผ่นฟิล์มพลาสติกอย่างดี ด้านหลังตัว เทปทำจากกาวแบบสัมผัส (Pressure-Sensitive Adhesive) สามารถยึดติดพืน้ ผิวได้แน่นไม่หลุดง่าย ออกแบบให้กันลื่นกับบริเวณพืน้ ผิวเรียบต่างๆ ที่ต้องใส่รองเท้าเดิน

3. เทปกันลื่นสำหรับใช้งานบริเวณพืน้ ผิวไม่เรียบ # Series 500 สีดำ # 510 / สีเหลือง # 530
ทำจากเม็ดแร่เรซินที่แข็งแรงทนทานยึดติดถาวรกับแผ่นอลูมเนียมฟอยด์ ทำให้แนบสนิทกับพืน้ ผิวสภาพพืน้ ผิวที่ไม่เรียบได้เป็นอย่างดี ด้านหลังตัวเทปทำจากกาวแบบสัมผัส (Pressure-Sensitive Adhesive) สามารถยึดติดพืน้ ผิวได้แน่นไม่หลุดง่าย เช่น พืน้ ตาไก่

4. เทปกันลื่นชนิดความหยาบปานกลาง # Series 300 สีดำ # 310 / สีเทา # 370
แผ่นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบด้วยไวนิลขนาดปานกลางที่ยืดหยุ่นได้ ด้านหลังตัวเทปทำจาก กาวแบบสัมผัส (Pressure-Sensitive Adhesive) สามารถยึดติดพืน้ ผิวได้แน่นไม่หลุดง่าย ออกแบบให้กันลื่นกับบริเวณพืน้ ผิวเรียบต่างๆ ภายในอาคาร พืน้ ผิวอ่อนนุ่ม จึงสามารถเดินบนเทป กันลื่นได้ด้วยเท้าเปล่า และรองเท้าพื้น ยาง

5. เทปกันลื่นชนิดความหยาบน้อย # Series 200 สีใส # 220
แผ่นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบด้วยไวนิลขนาดเล็กที่ยืดหยุ่นได้ ด้านหลังตัวเทปทำจากกาว แบบสัมผัส (Pressure-Sensitive Adhesive) สามารถยึดติดพืน้ ผิวได้แน่นไม่หลุดง่าย ออกแบบให้ กันลื่นกับบริเวณพืน้ ผิวเรียบต่างๆ ภายในอาคาร พืน้ ผิวอ่อนนุ่ม จึงสามารถเดินบนเทปกันลื่นได้ ด้วยเท้าเปล่า

4 รายการ(s)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

แนวตั้ง รายการ

4 รายการ(s)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

แนวตั้ง รายการ